N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה פישר

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 214
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

במלחמה הייתי סגן מפקד צוות סוללת רומח-תומ"ת 175 מ"מ גדוד מילואים 329.

הסוללה פרסה והחלה בירי בלתי פוסק תוך דילוג בין עמדות להימנע מפגיעת אש המצרים עלינו.

מפקד הסוללה היה רפי יזהר קצין מבריק עם "ראש גדול". בוקר אחד אחרי ההשכמה פתאום קיבלנו פקודה בהולה לצאת מהעמדה בה היינו ואחרי העזיבה החפוזה את המקום ראינו את פטריות העשן שהיתמרו מהמקום בו פרסנו לקראת הלילה הקודם כתוצאה מהירי המצרי אחרי איתור המיקום.

הייתי בסוללה ג' כשסוללה א' נפגעה קשות מתקיפת מטוסים עיראקים.

בשלב מתקדם חצינו ל"אפריקה" וממש לקראת השחרור המיוחל-נשלחנו לתגבר את מערך התותחנים בהתשה ברמת-הגולן.