N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ראובן לשם (הלברשטם)

חיל השריון
חטיבה 164
ללא קרב ספציפי

כשבוע לפני יום הכיפורים תשל"ד הייתי באימון במחנה ג'וליס והייתי אמור להיות בחופשה ביום הכיפורים. בערב יום הכיפורים הוכרזה כוננות שלא איפשרה את החופשה.

למחרת הסיעו אותנו למחנה נפתלי בצפון, כדי להצטייד אבל התברר שלא היה עבורי ועבור עוד כמה עשרות חיילים ציוד לחימה ולכן הסיעו אותנו באוטובוס דרומה לסיני.

באוטובוס זה שהיתי כשבוע ואז בחוה"מ סוכות חיפשו אלחוטן לזחל"מ של קצין המודיעין החטיבתי.

התנדבתי והצטרפתי לצוות המודיעין החטיבתי. כעבור מספר ימים, דומני שזה היה בהושענא רבה, צלחנו את תעלת סואץ והתמקמנו ללינה בחניון סמוך.

באמצע הלילה נחת פגז בחניון ופגע ברכב שחנה מטרים ספורים מהמקום בו ישנתי.

בנס לא נפגעתי.