N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ניסים בן אריה

עורף

אני יליד חיפה, הייתי בן 14 כשהחלה מלחמת יום כיפור,

באותה שבת היינו אני ואחי, מרום בן ה-9, ליד הבית בשדה כשלפתע שאגת הסירנה פילחה את השקט של יום הכיפור, אמא שלי צעקה לנו לבוא מיד הביתה, את אבא שלי, נהג אוטובוס גייסו להיות נהג לאוטובוסים שלקחו חיילי מילואים לגיזרה הדרומית, הוא גם היה בין אלה שעברו את התעלה,

זוכר ששמנו שמיכות על החלונות להחשיך את הבית בלילה. במשך המילחמה אני זוכר שראיתי את אמא שלי עצובה מאד וששאלתי אותה מה קרה היא סיפרה לי שאחד מהחברים שלהם,נהג אוטובוס, בני הורוביץ ז״ל, שגויס להיות נהג משאית תחמושת נהרג מפגיעת פגז שפגע במשאית.