N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אריה טיטלר

חיל הרגלים
חטיבה 35
החווה הסינית

היה לי הזכות לשרת כקשר בחטיבה 35 בזמן מלחמת יום כיפור , הייתי קשר בחפ"ק של אל"מ עוזי יאירי וזכור לי במיוחד הבקשה של מפקד חטיבת הצנחנים עוזי יאירי לאחר שחולצנו על ידי גדוד הטנקים בראשותו של אהוד ברק - אל"מ עוזי יאירי כינס את כל משתתפי הקרב על החווה הסינית ואמר שלנו שהוא קיבל פקודה לחזור לכבוש את החווה הסינית עם תגבורת-

אבל מאחר והקרב על החווה הסינית היה קרב קשה עם הרבה אבדות הוא ביקש מאיתנו להתנדב למשימה הזו או להישאר בטסה...

ולהפתעתי, כולנו התנדבנו לחזור לחווה הסינית....ואכן חזרנו לחווה הסינית ואחריה חצינו את התעלה לכיוון איסמעיליה...

הזיכרון השני המשמעותי היה בלילה לאחר חציית התעלה שבה הייתי אחראי על יומן השמירה של הזחלם של מפקד החטיבה, ובמהלך כתיבת יומן השמירה, ניגש אלי אל"מ עוזי יאירי וביקש ממני לכלול אותו ברשימת השמירה....

הייתי מאוד מופתע מהבקשה וזה גרם לי ולחברי לקבל החלטה שאנחנו הולכים אחרי אל"מ עוזי יאירי באש ובמים עד לנצחון על הצבא המצרי.....

מצ"ב 2 תמונות מהקרב על החווה הסינית