N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוקי גרין

ללא קרב ספציפי

אני נמצא במוצב 116 עם פרוץ המלחמה... רק שלוש נקודות;

לא הבנו שזו מלחמה חשבנו יום קרב בלבד.

רק שמישהו מהלוחמים פתח את הרדיו ושמענו שגם המצרים חצו את התעלה הבנו שאנחנו בארוע מלחמה.

ארוע שני פציעת המפקד של המוצב שהמשיך להנהיג למרות פציעתו.( יוסי גור). ביקשנו אש על מוצבינו והתותחנים הודיעו לנו שאין לנו טווח אליכם ואז הבנו את מצבינו הקשה, ואנחנו לבד.
0
ואז קיבלנו הודעה בקשר שבמצב הזה הדרך היחידה להנצל היא להכנע... מחשבה שלא עלתה לרגע בראש.

שרדנו, ניצלנו,קיבלנו את חיינו במתנה ברגע שהסיור של השריוןן חבר אלינו.