N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה אזולאי

חיל ההנדסה
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אני בת 6 , דפיקות חזקות בדלת (באילת) , חיילים קוראים לאבא שלי, קדימה נוסעים לסיני, מלחמה!!

אבא לוקח את התיק עם המדים ויוצא… אימא מנסה להבין מה עושים עכשיו, 3 ילדים קטנים אני הבכורה, היא סוגרת את הדלת , ונועלת אותה ,

זוכרת שחשבתי לעצמי למה צריך לנעול ואז שוב דפיקות בדלת ועל החלונות, כולנו נבהלנו, אימא פותחת את הדלקת וחבורת גברים מבקשים ממנה לנעול דלתות חלונות ואת השער לכסות את החלונות בבדים שלא יראו כלום ולא לצאת מהבית…

עברו ימים, ואז אבא חזר, הוא הגיע עם כלי רכב מוזר , אין לו גלגלים , שרשרת ענקית מובילה אותו לימים הבנתי איזה רכב זה היה הם פינו את הכלים מסיני ואנחנו שגרים באילת כולם עברו דרכנו

אני זוכרת שכל ילדי השכונה טיפסו על הרכב הזה המלחמה הסתיימה