N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברמל'ה ברלינסקי

עורף

הייתי אז ילדה בת 10. זוכרת את ההפתעה העצומה כשבצהרי יום כיפור, אבי עלה על מדים ...ובאו לאסוף אותו על ג'יפ צה"לי. לא ראינו אותו חודשים ארוכים. המכתבים שלו אלינו היו מלאי געגועים, מבלי ששיתף מה עובר עליו. בתמונה, אבי הצנחן מחזיק באחי בן השנה באחת הגיחות הביתה.