N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף סער

חיל האוויר
בסיס תל נוף (בח"א 8)
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

סיוע למבצע אבירי לב ב-18 באוקטובר. בבוקר התברר שהמצרים נסוגו מאזור החווה הסינית והדרך על ציר טרטור פתוחה להעברת גשר הגלילים אל התעלה. אחרי זמן קצר מאוד התברר שמאות כלי רכב טנקים, משאיות, ושאר כלי רכב החלו גם הם לנוע על ציר טרטור ומנעו מהטנקים שגררו את הגשר שרוחבו כ- 9 מטר להמשיך בנסיעה בכיוון התעלה.

הוזנקנו הקברניט, טייס המשנה ואני המכונאי המוטס ביחד עם סגנו של גורודיש אל"מ אורי בן ארי על הבל 205 לפנות את ציר טרטור למעבר גשר הגלילים. וכך טסנו בגובה נמוך לאורך הציר וכל 200-300 מטרים ירד אורי בן ארי מהמסוק ובקור רוח הורה לכל משתמשי הציר לפנותו למעבר הגשר לתעלה.