N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שורני אלברט סלומון ז"ל

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

אבא שלי אלברט שורני ז"ל נלחם במילואים בהיותו בן 40, ב-19.10.73 נולדה לו בת והודיעו לו ברדיו על כך, סיפר כי לחם בתעלת סואץ.