N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זאב דואדי

חיל השריון
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

50שנה עברו מיום שנשמעה האזעקה ביום הכיפורים בשעה 14. ונשמעו זעקות פרצה מלחמה,

לא אשכח את היום הזה שמיד לקחנו את הפקלאות ופשוט רצנו בצו 8 לעבר הצוות שלנו, מלחמה אכזרית שבחיים לא אשכח,

הייתי באמצע הכנות לחתונה ופשוט כאילו הכל מתרסק מול העיניים, לא היתה אפשרות של תקשורת ובבית כולם היו במתח.

תודה לאל שהמלחמה הסתימה בניצחון ענק ובכאב לב גדול על כל ההרוגים הפצועים והשבויים שלא נדע עוד מלחמות.

בשעה טובה התחתנתי עם יונה בחירת ליבי ב17.1.74 אחרי המלחמה🙏🏻