N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אופיר בית אריה ז״ל

חיל השריון
החווה הסינית

אופיר ז״ל היה חברי הטוב לכיתה ובתנועת הנוער העובד במשך ארבע שנים בתיכון קלעי בגבעתיים.

הוא היה קלעי מצטיין ומשך אותי לפעילות קליעה למטרה במטווח רמת גן במסגרת הגדנ״ע. המדריך הראשי שלנו היה קהת שור ז״ל שנרצח באולימפיאדת מינכן.

הוא התמיד בפעילותו הצטיין ואף התחרה במסגרת נבחרת הקלעים הישראלית.

אביו היה ארכיאולוג מוערך ואופיר סיפר לי שרצה ללכת בדרכו.

במלחמת יום הכיפורים הוא היה נהג זלדה בחווה הסינית.
סיפרו עליו הערב בערוץ 13 שלושה ניצולים מהזלדה כיצד היה נועז, גבר שבגברים והציל אותם ממוות.

הוא נפגע בכיבוש פאיד במערב התעלה בפגיעה ישירה. יהי זכרו ברוך!