N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד לוכסמבורג

חיל הים
דמיאט-בלטים

קרב דמיאט בלטים

לילה שלישי במלחמה בין 8 ל 9 באוקטובר- מאוחר מאוד בלילה, הים שקט. אני בספינה, בסטי"ל אח"י קשת.

אנחנו בים מול מצרים, מצפון לדלתא של הנילוס, ממערב לפורט סעיד, מזרחית לאכסנדריה.

כבר נוצר מגע, סטי"לים של מצרים כבר שיגרו אלינו טילים. המתח עצום. אנחנו עמוסים בתחמושת ודלק.... בנוהל התחמקות והטעייה של טילי האויב..... הם לא פוגעים בנו. המתח נופל ואנחנו נרגעים.

אנחנו במהירות מירבית במרדף לקיצור טווח ביננו לספינות האויב, הם בדרכם חזרה לנמל שלהם לאחר ששיגרו את הטילים אלינו, נגדנו, ממרחק 40 ק"מ. הטילים שלנו, טילי גבריאל הם לטווח 18 ק"מ. המטרה שלנו: מרדף, צמצום טווח וירי. המתח עולה.

אני בקר-אש, אחד משלושה שמפעילים את מערכת הנשק. אנחנו בבטן הספינה. חשוך, צפוף, רועש והמון פעילות. הספינה במהירות מירבית, הספינה רוטטת.

עכשיו זה הקרב, עכשיו זו האמת. אנחנו מרוכזים ומתוחים. שיגרנו טיל ראשון ואנחנו נערכים לשיגור טיל שני. מתח רב, מתח חיובי, מתח חיוני. הכל עובד, הכל תקין.

אנחנו במהירות מירבית הספינה רועשת ואז..... ...... בפתאומיות.... כאילו משהו אוחז בירכתים, המהירות נבלמת בצורה חדה... הספינה כמעט נעצרת.

זה לגמרי לא צפוי, מפתיע, זה לא צריך לקרות.

יש מתח עצום בין חברי הצוות, אף מילה מיותרת, מחכים לדיווח. עיניים..... אני זוכר עיניים, כולם מביטים זה בזה בעיניים פעורות. מחפשים הסבר, מתחלקים במתח.

אני עוסק בתפעול המערכת אבל גם בתמהון ופליאה. מה קרה? הספינה ממש זוחלת, אנחנו בקרב! ........ ואז ..... הודעה בקשר פנים:...."הצפה בחדר מכונות קידמי"....מסתכלים אחד אל השני.

לא ברור למה לצפות......הצפה?..... המתח עצום, כולם דרוכים.

צוות של מכונאים ובקרת נזקים כבר מטפל בעצירת חדירת המים ובמזעור נזקים. חלקם על הסיפון, מתקינים ציוד שאיבה.

בזריזות הם גולשים למטה דרך הפתח העגול שבסיפון. אנחנו משגרים טיל שני ממש כשהמכסה של הפתח נסגר מעליהם. מעבירים את הטיל שלנו לביות, ועוקבים אחר התנהגותו עד.... שהוא פוגע בספינת האוייב.

המתח נופל, עכשיו נשימה עמוקה, יש שליטה על ההצפה והטיל שלנו פגע..... נרגעים ו.......מתחילים גם לדבר. מפליגים במהירות איטית, בגלל ההצפה אנחנו מוגבלים ולכן עוזבים את הכח שממשיך במרדף לקיצור טווח והתחלת ירי ופונים לכוון צפון חזרה הביתה.

בעוד כמה שעות נגיע לנמל בחיפה לבדיקות ותיקונים. לאחר יממה במספנה וחזרה לכשירות היינו כבר בקרב נוסף בים מול סוריה.