N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב לב ז"ל

חיל השריון
חטיבה 205
כיבוש המובלעת הסורית

יעקב הוקפץ מתפילות יוה"כ מביה"כ וחבר לצוות הטנק שלו.

הגדוד עלה לרמת הגולן, השתתף בבלימת התקפות הסורים, ולאחר קרבות הבלימה עברה יחידתו להתקפת נגד.

ב16.10 , בין הקרבות, ככל הנראה במהלך חניית לילה חימוש והצטיידות הטנק, נפגע יעקב ונהרג.

יעקב השאיר הורים, רעיה ושני ילדים קטנים.