N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלברט כהן (אברהם)

חיל השריון
חטיבה 7
כיבוש המובלעת הסורית

אני רוצה לספר על המט"ק כהן אלברט. הטנק שלו נפגע, ירד ברגל לכיוון הכנרת. בדרך נתקל בשני חיילים סורים, ניהל קרב איתם והרג אותם. לאחר מכן עלה בחזרה לרמת הגולן. הוא עלה על הטנק שלי בתור מט"ק. לאחר כמה ימים, שעתיים לפני הפסקת אש, חטפנו ארטילריה כבדה והוא נהרג במקום. לפי דעתי צריך לקבל צלש.לא הרבה חיילים שיצאו מהתופת יודעים מה קורה ברמה.רק גיבור חוזר. תמונות אפשר לקבל בחטיבה 7.