N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קרמר אהרון

חיל החימוש
אחר
קרבות הבלימה – עמק הבכא

הסיפור הוא על אבא - אהרון קרמר ומשפחתו. כילד בן בכור במשפחה אני זוכר את פתיחת הלחימה. אבא נקרא למילואים במחנה בן עמי בצפון להובלת ציוד ומנועי טנקים לעמק הבכא. בימי המלחמה לא שמענו מאבא ואנחנו במשפחה היינו 4 ילדים: מנחם(10), מרדכי(9), יצחק(4), הניה(1). במהלך ימי המלחמה נאלצנו לפנות את הבית לעבור לבית החדש בלי עזרה. רק לאחר כחודשיים אבא הגיע וסיפר כי נפצע במלחמה - רכב שליווה כנראה נפגע ומנוע של טנק שהיה במשאית הדרדר ובנסיון למנוע נפילה נפל המנוע על היד שלו. הוא לא סיפר לנו על שהיה בבית חולים נהריה לטפל ביד וחזר רק לאחר שהצליח להשתקם.