N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרדכי שמאכה מיארה

חיל הרגלים
חטיבה 16 (חטיבת ירושלים)
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

מרדכי גויס לצה"ל בסוף אוקטובר 1968, לשירות סדיר מקוצר, שכן תחילה נדחה גיוסו משום שתמך בהוריו. אחרי שנשא אישה והיה בעל משק משלו, שוחרר משירות חובה רגיל. לאחר סיום הטירונות הוצב לשירות מילואים בחיל הרגלים, כרובאי בגדוד, וחזר לחיים האזרחיים. באחרונה עבד בתעשייה האווירית.

כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, עשה מרדכי בשירות מילואים ביחידתו בסיני, במעוז "מפרקת" שעל שפת תעלת סואץ. ביום י' בתשרי תשל"ד (6.10.1973), היום הראשון למלחמה, נפגע מרדכי ונהרג בעת שפרצו המצרים למעוז. תחילה לא נודע מקום קבורתו ורק כעבור ארבעה חודשים הוחזרה גופתו מהשטח שבידי המצרים. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בקרית-שאול. השאיר אחריו אישה ושלושה ילדים, הורים, שבע אחיות ושישה אחים. לאחר נופלו הועלה לדרגת רב-טוראי.

(מתוך אתר מועצה מקומית שוהם)