N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה כהן

חיל השריון
חטיבה 600
החווה הסינית

משה היה שריונר ובמשך השירות הסדיר שלו שירת בסיני ובגדות התעלה. משה אהב את הצבא והיה חייל מצטיין נשיא. משה גויס בצו 8 ביום הכיפורים ולחם בסיני לאורך כל המלחמה, ומידי כמה ימים הגיעו גלויות ממנו עד שחדלו.

משה לחם בקרב במיסורי וממנו לא שב. קרב זה ידוע כקרב מיותר, שכן ניתנה הוראה ע"י גורדיש לשרון, ושרון ניסה לסרב פקודה, ואויים בהדחה. גם מפקד החטיבה הבין שזו התאבדות לצאת להלחם כנגד דוויזיה מצרית. משה וחבריו לחמו בעוז, אך נפגעו קשות. חיילם רבים נהרגו בקרב זה, וחלק נישבו. משה היה נעדר במשך שבעה חודשים, כיון שהשטח בו לחמו היה בידי המצרים.