N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן כרמי

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 209
כיתור הארמייה השלישית של מצרים

יום כיפור בצהריים, אני בדרכי מרפידים לביר תמדה לחבירה עם חטיבה 401, מעלי חולפת שיירת מטוסים, מבצעת צלילה לעבר הבסיס בביר תמדה ומתנתקת בתמרון שושנה.

עדיין לא הבנתי... רק ביעף השני שבוצע על רטוב ורק אחרי שראינו ושמענו את ההתפוצצויות, נפל האסימון.

פרצה מלחמה, סע מהר אמרתי לנהג.

ברגע זה הם מניעים ומתחילים לנוע, בוא נחבור אליהם לפני שיעלמו... לקחתי סנדוויץ - מלחמה חשבתי נגמר הצום.