N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יורם שרייר

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

כמה מילים על התחלת המלחמה שלי: גוייסתי, הגעתי לצאלים, הלכתי לאפסנאות להצטייד.

אפסנאי משועמם הכניס אותי פנימה. לקחתי חגור, בגדים, סרבל, וכו . ואז נגשתי אליו.
-- אני צריך נשק.
האיש הצביע על ערמה קטנה של עוזים על הריצפה, בפינה. לקחתי עוזי וחזרתי אליו.
-- אני צריך מחסניות.
-- אין מחסניות. וחוץ מזה מחסניות לא יעזרו לך. אלה עוזים מקולקלים. פשוט עוד לא הספיקו לקחת אותם לתיקון, ועוזים אחרים אין..

וכך יצאתי למלחמה עם עוזי מקולקל ובלי מחסניות..