N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דרור דרוקר

חיל השריון
חטיבה 460 (בית הספר לשריון)
קרב העיר סואץ

איבדתי את גדוד 77 שעלה לרמת הגולן, אני נשארתי בסיני.

התנדבתי להצטרף לגדוד סיור של חטיבה 460 שהוביל את צליחת כוחות השריון וסיים במפרץ עאדבייה מול העיר סואץ.