N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סרן יערי שטרן ז"ל

חיל התותחנים
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

חכם, מנהיג, אהוב. נפל שלושה ימים לפני יום חתונתנו 20 באוקטובר 1973.

שבת בראשית. שעות לפני הצהרים. זו שבת החתן של יערי, זו שבת הכלה שלי.
עוד שלושה ימים החתונה.

דיברנו לפני יומיים- מקווים שיצליח להגיע. חברותיי מגיעות, הוריו מגיעים, שותים "לחיים", החתן איננו, "איננו, כי הוא בסיני" כך חשבנו. ולא ידענו כי נפגע ערב קודם לכן, בין השמשות. ולא ידענו כי הוציא את נשמתו לאחר כמה שעות על שולחן הניתוחים ברפידים.

שבת בלי חתן.

שבת ששותים בה לחייו והוא איננו- אינות סופית.
היומיים הבאים מתוחים. טלפונים שלי לחמ"ל במיתלה, חבריו שעונים לי: "הוא יצא", "הוא במקלחת". מלחמה כבדת דמים, ימים אפלים.

ביום שני, בעשר בערב, מגיע המבשר לבית הוריו.

שערי עדיין רטוב מן הטבילה במקווה. למחרת, ביום שלישי ה- 23 באוקטובר, יום החתונה המיועד, מתחילים לשבת "שבעה".

ותמונת הכלה המגיחה מבטן המטוס אל חולות סיני ואל אהובה? את התמונה הזאת קלטה עינו הרגישה של גיסי היקר, ישראל רינגל, באחת מטיסותיו לסיני בתקופת המלחמה.

לימים כאשר אנשא לאחיו קובי, הוא יראה לי ברעד קל את התמונה ואני אומר בליבי: תודה ישראל, הצלחת ללכוד את הרגע שלא היה לי .... .

אורה פרנקל-רינגל

[את תמונתו של יערי יושב מהורהר בחמ"ל המתלה צילם העיתונאי רפי אונגר ז"ל שנהרג אף הוא במלחמה. התמונה נמצאה במצלמתו וניתנה למשפחתו של יערי, לאחר המלחמה ]