N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרדכי סאסי

בשבוע השני למילחמה קיבלנו בקשר על כננות ספיגה זה היה במעבר המיטלה

עזבנו את המשאיות ורצנו לשטח פתוח זאת הייתה שעת ערביים תוך כדי ריצה עם הנשק שלי נתקלתי בשיח גדול ונפלתי

זה היה נס בדיוק אותו הרגע תקפו אותנו בטלים טיל התפוצץ במרחק ממני בערך 7 8 מטר וכל הרסיסים ראיתי אותם מעלי אדומים היו רססים בגדלים של חצי מטר ברוך השם לא נפגעתי