N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני אבן מן

חיל הים
פלגה 35
ללא קרב ספציפי

כשנתיים לפני מלחמת יום כיפור הצטרפתי ליחידת חיל הים במספנות ישראל שעסקה בבניה ובכשירות של ספינות הטילים החדשות מדגם סער 5. ל 2 ספינות הטילים החדשות קראו "רשף " ו "קשת ".

בסיום הבניה וההשקה בצענו שייט בדיקה למיצר גיברלטר . בדרך חזרה ארצה העלינו לספינת הטילים את משה דיין שהיה אז שר הביטחון, מאוניה במרכז הים התיכון.

ראה תמונה מצ"ב. שירתתי בצוות של ה"רשף " כטכנאי קשר בכיר.

בשבוע לפני מלחמת יום כיפור בצע חיל הים תרגיל ימי גדול עם מרבית ספינות הטילים שכלל ירי, תמרון ימי ותקשורת פלגתית וחילית. הספינות חזרו לבסיס חיפה מוכנות וחמושות ערב יום כיפור 1973.

בבוקר יום שבת של יום כיפור הוזעקנו לחזור לבסיס , לעלות לספינות ולצאת מיידית לים מחשש לתקיפת אווירית של בסיס חיפה.

במהלך השבועיים הראשונים של המלחמה בצעו ה "רשף" וה "קשת " הפלגות יומיות לכיוון נמלי סוריה ומצרים . בקרבות הימיים שבו הפעלנו טילים תוצרת רפאל ול"א פגענו באופן מוחלט וגורף בספינות הטילים של מצרים וסוריה בפתח נמלי הבית שלהם.

זכורים לי רגעי החרדה כאשר ראינו על מסכי המכ"ם במי"ק את טילי האויב משייטים לכיווננו , ידענו מה יכולה להיות תוצאת הפגיעה בספינת טילים עמוסה בנשק ובדלק.

זכור לי יומי המפקד שלימים נבחר להיות מפקד חיל הים, כיצד בקור רוח ובמקצועיות ניווט וניצח בקרבות הטילים הימיים הראשונים בהיסטוריה. ניצחנו בכל הקרבות בזכות תרגיל מוקדם, מקצועיות המפקדים ואיכות הנשק תוצרת רפאל.