N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ציון סבג ז"ל

חיל הרפואה
החווה הסינית

ציון, בן רוחמה דודתי, נולד בשנת 1951 במרוקו ועלה עם משפחתו בשנת 1952, בהיותו בן שנה.

ציון שהיה מדריך חובשים בגדוד הרפואה הארצי צוות במלחמת יום-הכיפורים לקרבות ברמת הגולן ואחר כך לצוות בקרבות הפריצה אל הגדה המערבית של תעלת סואץ.

ב-17.10.73, יצא לחלץ כוח צנחנים פצועים, שנלכדו בהפגזה קשה ב"חווה הסינית". בעת שטיפל בפצועים נהרג מפגיעה ישירה של פגז.

ציון היה סטודנט מצטיין לרפואה כפי שהצטיין כל חייו עד היום אני משוכנע שהפסדנו רופא מחונן