N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק כהן

חיל ההנדסה
אוגדה 440 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

הזיכרון שלי מתחיל ב- 22.10.1973

בשעה 19:00 השתייכתי להנדסה ימית גשר הדוברות על תעלת סואץ בגזרה המרכזית "מצמד" בשעה 19:00 הייתה אמורה להיכנס הפסקת האש הראשונה אשר לא כובדה .במדויק בשעה 19:00 בהיותי על גשר הדוברות מכוון תנועה של שריון על הגשר לגזרה המערבית של התעלה.

החלה הפגזת קטיושות איומה של המצרים רצתי לכיוון השוחות כדי לתפוס מחסה בדרכי נפצעתי די קשה.

פוניתי ע"י צוות לנקודת טיפול פצועים בשטח, שם טופלתי ונחבשתי .לאחר מכן נלקחתי באמצעות כלי משוריין "זלדה" לתאג"ד ב"טסה" משם הוטסתי לטיפול לביה"ח תל השומר.

יש לציין שבדיעבד נודע לי שבהפגזה זאת נהרג סגן המג"ד סרן יהודה חודדה.