N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה אסבן

חיל הים

שהות בנמל עדביה במשך היום ובלילה סגירה על הארמיה ה-3 בצפון מפרץ סואץ

כמו כן זכינו להופעה של הזמר לאונרד כהן על חרטום הספינה לאחר שנודע לו שבזמן שהוא הופיע בפני חיילי מרש"ל היינו בפעולה מבצעית באותו לילה.

הזמר הגיע למחרת בבוקר ונתן לנו הופעה אישית לצוות הספינה