N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף סלוצקי

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

ביום הכיפורים כאחראי על קבוצת אנשי מילואים מהיחידה (ממשל צבאי באר שבע) הוזנקנו ליחידה בבאר שבע להתארגנות.

מטרת היחידה להגיע לשטחים הכבושים כדי לטפל באוכלוסיה המקומית כל עוד אנו שם.

כבר ב-25 לאוקטובר הגענו אנשי היחידה לשדה תעופה פאיד שם התמקמנו והתארגנו לתפקידנו.

ערכנו במהלך הימים הבאים הכרות עם ראשי הכפרים, כולנו דוברי ערבית.

גם עשינו איתור מחנות צבא מצרים ומתחמי טילים.

במסגרת התפקיד מצאנו לצערנו במפקדת הארמיה השנייה את מפת "סיריוס" מפת הקוד אשר בעזרת האזנות בציוד רוסי הצליחו למפות אותנו בסיני.

במפקדת המודיעין המצרי בעיר סואץ מצאתי 2 ספרים שהמצרים הוציאו בפברואר 73.

הראשון ראשי המדינה והשרים כולל אם ניתן תמונות וקורות חיים השני הספר על צה"ל כולל מפקדים בכירים עם תמונות וקורות חיים.

הכעס עלה לרמה גבוה כאשר הבאתי את הספרים ועוד מידע בכותרות "סודי" סודי ביותר" למפקד יחידת מסמכי שלל שענה לי - ראשית איני יודע ערבית שנית אנו עוד עובדים על החומר מ-1967.

זה היה שוק לשמוע זאת והבנתי למה היתה הפתעה ככה

שירתתי כחצי שנה כאשר מטפלים באוכלוסיה לדאוג להחזירם לשגרה ככל האפשר