N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם/אבי שאול

חיל הרגלים
אחר
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

מלחמת יום כיפור ישבנו בבית שבת,אני אמא אחי אבי וחברה שלו יהודית אבי בן 21 קיבל צו 8 ברדיו נשמעו ססימאות לקריאת החיילים להגיע לבסיס.

אבי התבקש לגייס גם את המכונית שלו פולסווגן וביחד יצאו לקרב..

יום לפני הגיוס החברה שלו ישבה ליפרום סוודר ישן שלה ועשתה לו מזה כובע גרב כל הלילה עמלה כך שיהיה לו חם.

בבוקר מוקדם יצאו לסיני שהמכונית מקושטות בבוץ צבעי הסוואה.

שבוע ימים הוא נלחם בסיני עם גולני

דרך טל שדה החברה הצליחה ליצור איתו קשר וכך ידענו שהוא בסדר.

אבי חזר מהקרב לא כמו שהלך אך העיקר שחזר.

וגם הציל ארנב לבן מתנה.